Hoạt động tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ địa điểm thực tập cho các sinh viên ngành Điện của khoa KT-KT-CN.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu trong việc tăng cường quan hệ đối tác với các doanh nghiệp trong công tác thực tập tốt nghiệp và triển khai kế hoạch số 190/KH-CĐCĐ ngày 17/02/2016 của Hiệu

Xem thêm

Hội thảo về tăng cường quan hệ đối tác trong công tác thực tập tốt nghiệp năm học 2014-2015

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu trong việc tăng cường quan hệ đối tác trong công tác thực tập tốt nghiệp, khoa Kinh tế –Kỹ thuật – Công nghệ đã tiếp nhận và làm việc với tình nguyện

Xem thêm

Tổ bộ môn Tin học tổ chức buổi sinh hoạt học thuật chuyên môn nhân dịp đầu năm học mới.

Ngày 10/09/2014, tổ bộ môn Tin học thuộc khoa Kinh tế - Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức buổi sinh hoạt học thuật chuyên môn tại phòng giáo viên cơ sở 3 với sự tham gia đầy đủ của các giảng viên

Xem thêm