Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp “Start up Ideas” lần I - 2016

Nhằm hưởng ứng năm quốc gia khởi nghiệp năm 2016 và triển khai đạt hiệu quả Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp “Start up Ideas” lần I - 2016 với kế hoạch cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết: /users/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20cu%E1%BB%99c%20thi%20%C3%BD%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%20kh%E1%BB%9Fi%20nghi%E1%BB%87p.pdf

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả HSSV chính qui trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Hội thi sẽ diễn ra từ tháng 9/2016 đến tháng 01/2017.

2. Địa điểm đăng ký dự thi: Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 205 Lê Lợi, Tp Phan Thiết, Bình Thuận.

IV. HÌNH THỨC DỰ THI

Thông tin chung

Tên cuộc thi: “Start up Ideas” lần I - 2016

Thể lệ cuộc thi:

HSSV có thể ñăng ký theo tư cách cá nhân hoặc đăng ký thành nhóm (nhóm tối đa là 3 người).

Ý tưởng kinh doanh thuộc các lĩnh vực:

+   Sản xuất, kinh doanh, sản phẩm.

+   Marketing, thương hiệu, PR, phân phối sản phẩm…

+   Dịch vụ, du lịch, tư vấn.

+   Tài chính – Ngân hàng.

+   Quản trị nguồn nhân lực.

+   Các mô hình kinh doanh Online

+   Hỗ trợ cộng đồng…

Lưu ý: Các ý tưởng chưa được đơn vị cá nhân nào công bố trên bất kỳ phương diện nào (nếu ban tổ chức phát hiện ra những ý tưởng nào đã công bố thì ban tổ chức, giám khảo loại ý tưởng đó ra khỏi vòng thi).

Lượt xem: 127 | | Danh mục: