Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2015 – 2016

Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, HSSV phải có ý thức tự giác, cầu tiến, thường xuyên ôn luyện kiến thức đã học, cập nhật các thông tin về ngành học của mình, nắm bắt các kinh nghiệm thực tiễn và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, cụ thể:

1. Về kỷ luật:

- Học sinh, sinh viên  phải tuân thủ thời gian thực tập theo kế hoạch của trường.

- Thời gian làm việc tại cơ sở thực tập: phải tuân thủ theo mọi nội quy, quy định của các cơ sở thực tập.

- Đảm bảo kỷ luật lao động, có trách nhiệm trong công việc được giao.

- Bồi dưỡng ý thức, quan điểm và đạo đức nghề nghiệp, tác phong công tác, khiêm tốn nhưng năng động trong học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm,

2. Về chuyên môn:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào trong môi trường thực tế, thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- HSSV phải tìm hiểu đặc điểm tổ chức quản lý, đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhiệm vụ chức năng của các cơ quan, doanh nghiệp, từ đó xác định công việc thực tập và định hướng chi tiết cho báo cáo thực tập.

- Thông qua việc thực tập thực tế tại đơn vị để đối chiếu, củng cố và bổ sung nhằm nâng cao phần kiến thức lý thuyết và tay nghề thực hành đã được học tập về nghành học của bản thân một cách toàn diện và có hệ thống.

- Tất cả HSSV thực tập phải hoàn thành một báo cáo thực tập, trong đó đi sâu nghiên cứu về một nội dung cụ thể của chuyên ngành và phải hoàn thành bản báo cáo này khi kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Danh sách lớp thực tập

STT

Ngành đào tạo

Lớp

1

Cao đẳng Tin học ứng dụng

TinB K13

2

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

Điện K13

3

Cao đẳng Khoa học cây trồng

KHCT K13

4

Trung cấp Kế toán Doanh nghiệp

KTDN K22

5

Trung cấp Điện công nghiệp và dân dụng

Điện K22

6

Trung cấp Quản lý đất đai

QLĐĐ K22

7

Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn

CBAU K22

Thời gian  thực tập:

- Bậc Trung cấp: 8 tuần, từ ngày 07/03/2016 đến ngày29/04/2016

- Bậc Cao đẳng: 6 tuần,  từ ngày  21/03/2016 đến ngày 29/04/2016. 

HSSV sẽ nộp báo cáo thực tập có 2 bản đánh giá thực tập của đơn vị thực tập và của giáo viên hướng dẫn, hạn chót là ngày 02/05/2016, quá thời hạn quy định, Khoa sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của HSSV.

Lượt xem: 127 | | Danh mục: