Hội thảo về tăng cường quan hệ đối tác trong công tác thực tập tốt nghiệp năm học 2014-2015

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu trong việc tăng cường quan hệ đối tác trong công tác thực tập tốt nghiệp, khoa Kinh tế –Kỹ thuật – Công nghệ đã tiếp nhận và làm việc với tình nguyện viên Candace Carter từ 19/01/2015 đến 04/02/2015. TNV Candace, chuyên gia của WUSC về quan hệ đối tác, trong quá trình làm việc tại Khoa đã có mộ số buổi trao đổi với giảng viên về tình hình thực tế công tác thực tập.

Ngày 03/02/2015,  Khoa Kinh tế –Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức Hội thảo cấp khoa về tăng cường quan hệ đối tác. TNV Candace đã trình bày một số kinh nghiệm, các mô hình về quan hệ đối tác thành công và đề xuất các giải pháp ban đầu trong việc thiết lập quan hệ đối tác với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong việc liên hệ cơ sở thực tập.

Tham dự Hội thảogồm hầu hết giảng viên đến từ cáctổ bộ môn của Khoa có sinh viên thực tập tốt nghiệp. Trong buổi Hội thảo, các giảng viên tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm tìm ra các giải pháp có hiệu quả.Bên cạnh đó, chỉ ra một số khó khăn chủ quan và khách quan mà Khoa và Trường còn gặp phải khi triển khai mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp.Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực của Khoa nhằm cải thiện công tác thực tập và định hướng cho học sinh sinh viên khi ra trường.

                                                                                                Tin: Khoa KTKTCN

Lượt xem: 127 | | Danh mục: