• banner
   
  Khoa Kinh tế-Kỹ thuật-Công nghệ
   
 • banner
   
  Tổ Tin học Sinh hoạt chuyên đề
   
 • banner
   
  Hội thảo về thực tập
   
 • banner
   
  Đội ngũ GV
   
 • banner
   
  GV sinh hoạt ngoại khóa
   
 • banner
   
  Vừa học vừa thực hành
   
 • banner
   
  Hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp
   

Bài viết mới

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp “Start up Ideas” lần I - 2016

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh - sinh viên thông qua việc lập các dự án ý tưởng khởi sự Doanh nghiệp, hướng các em tới hoạt động có ý nghĩa là tìm hiểu về kinh doanh; có cơ hội trải nghi

Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017- dành cho các lớp năm 2, 3.

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghệ xin thông báo đến các bạn học sinh sinh viên Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017- dành cho các lớp năm 2, 3. Đề nghị các bạn sinh viên xem và kiểm tra thật kỹ ngày

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2015 – 2016

Thực tập tốt nghiệp đây là cơ hội để sinh viên tiếp xúc với thực tế, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn tại các cơ sở thực tập. Qua đó HSSV sẽ được đào tạo một cách hoàn chỉ